5.6.09

Façanes

S´han arreclat les façanes dels blocs 4 i 5.