30.7.09

Properes millores al barri

A l'octubre l´Ajuntament te previst l'inici de l'eixamplament del carrer Josep Esteve amb la finalitat d'incrementar el nombre de places d'aparcament. Es tracta del desenvolupament d'una proposta que ja fa temps varem plantejar des de l'associació.