21.9.09

Inversió de 256.000 euros per millorar zones verdes de la Font i la Balconada

Els diners provenen del Fons Estatal d'Inversió Local i fan realitat projectes de l'Ajuntament

Una zona verda de la Font dels Capellans arranjada
ajm


L'Ajuntament de Manresa destina 256.375 euros (42,6 milions de pessetes) del Fons Estatal d'Inversió Local (FEIL) a la millora de zones verdes dels barris de la Balconada i de la Font dels Capellans. L'objectiu de les actuacions és donar una nova imatge als parterres i petits jardins dels dos barris.


En aquests moments, una part dels treballs ja s'han enllestit. Falta només la plantació d'una part de la vegetació, que es farà entre la tardor i l'hivern, d'acord amb les condicions meteorològiques. Les intervencions que es porten a terme han estat consensuades prèviament amb les associacions de veïns respectives. En tots dos casos, es millora una part dels jardins del barri. És previst que en fases posteriors s'actuï en més zones verdes.


A la Font dels Capellans, el projecte que s'està portant a terme està pressupostat en 109.671 euros (18,2 milions de pessetes), i abasta uns 6.000 metres quadrats de superfície. Les actuacions es concentren als parterres pròxims als edificis octogonals i també a les torres. En concret, les actuacions són la tala d'arbres que hi ha massa a prop dels edificis i dificulten la visibilitat i l'entrada de llum als habitatges; es planten arbustives i mates, vegetació adequada per a aquests espais; la construcció d'un mur per reduir l'erosió i la instal·lació de reg per goteig i preparació del terreny amb la retirada d'una part de terra i l'aportació de terra amb matèria orgànica.


Quant a les actuacions a la Balconada, el projecte està pressupostat en 146.704 euros (24,4 milions de pessetes) i abasta una extensió d'uns 2.000 metres quadrats de la zona perimetral del barri. En aquest cas, les actuacions inclouen, bàsicament, l'adequació d'un camí perquè sigui més transitable, la plantació d'arbustos i arbres, la instal·lació de regs automàtics i l'aportació de terres amb l'objectiu d'afavorir una millora en el desenvolupament de la vegetació, fet que suposa bàsicament la preparació del terreny i l'aportació de terra amb matèria orgànica.


regio 7