13.10.09

Estrenan la Policia de BarriDos agents de la Policia de Districte, patrullant pel barri de Valldaura

JOSEP SALLENTMANRESA

La Policia de Districte és, estructuralment, un departament més de la Policia Local. Així, àrees com les de motoristes (que fan les funcions de trànsit) o de vigilància i intervenció (les patrulles de seguretat ciutadana) continuaran mantenint-se les 24 hores per tota la ciutat, també a Ponent. Amb la diferència que en aquest sector (i en els restants quan s'hi apliqui la nova figura), la primera referència dels ciutadans són els agents de districte, a qui es poden adreçar per qualsevol incidència o queixa. "L'agent de districte té com a objectiu principal que el ciutadà se senti protegit i alhora segur que es respectaran les normes de convivència", assenyala l'informe.

Però l'Ajuntament vol anar més enllà: aconseguir que la filosofia de la Policia de Districte es traslladi a tot el cos. Així, totes les unitats s'hauran d'adaptar a les necessitats que detectin els agents de districte a peu de carrer, amb l'objectiu de donar una resposta immediata als expedients oberts.

I per detectar aquestes necessitats, l'informe detalla activitats essencials dels agents de districte, com les reunions periòdiques amb els estaments representatius o particulars dels barris; la proposta de millores en el control i la regulació del trànsit; i la confecció de plans d'acció per evitar o eradicar focus conflictius, sectors marginals i delinqüencials, entre d'altres.
Un cop conegut un problema, es comunicarà a la Unitat de Suport i Enllaç (responsabilitzada per dos agents més), que s'encarregarà del tràmit cap als departaments corresponents.

Resolució d'un cas per SMS

La resolució de la incidència es comunica als ciutadans afectats amb un missatge de telèfon mòbil. I és que la Policia de Districte estrena un registre de telefonemes que informen els veïns de l'obertura i el tancament dels seus expedients. A Ponent, entre el 14 i el 25 de setembre, per exemple, se'n van tancar 52 dels 62 que es van obrir. Els agents van patrullar pels deu barris, es van reunir amb les entitats veïnals, es van entrevistar amb els responsables de les benzineres i van intervenir en 49 serveis extraordinaris, entre d'altres.

Els deu barris del districte de Ponent de Manresa (que van des de la Mion fins al Xup, passant per Plaça de Catalunya i Valldaura) ja comencen a conèixer el rostre dels sis agents de la Policia Local destinats íntegrament a patrullar a peu pels carrers d'aquesta extensa zona de la ciutat. Es tracta dels sis primers policies de barri de Manresa, una figura llargament reivindicada pel sector veïnal i que s'estrena ara sota el nom de Policia de Districte, en sintonia a la nova divisió de la ciutat en quatre sectors feta per l'Ajuntament, cadascun del voltant d'uns 20.000 habitants.

Després de Ponent, la Policia de Districte s'implementarà cada sis mesos en un nou sector, cadascun amb sis agents (tres al matí i tres a la tarda). El març del 2010 s'aplicarà al de Llevant (del Guix als Comtals passant per la Font, la Sagrada Família i la Balconada), el setembre següent al districte Centre (Passeig, Escodines, Barri Antic i Vic Remei) i, per últim, el març del 2011, al Nord (al Poble Nou i a la Parada). Tot i que l'objectiu és dotar d'una seu pròpia cada Policia de Districte, de moment la de Ponent es troba a la seu general de la Policia Local, a la Florinda.

El regidor de Seguretat Ciutadana, José Luis Buenache, explica que la missió d'aquests agents és "el civisme i la convivència, que són els serveis amb més demanda, sense deixar de banda la seguretat, la competència de la qual recau sobretot en els Mossos". L'atenció incidirà així sobretot en les principals molèsties veïnals, com el soroll, la brutícia i els vehicles mal aparcats. "El treball d'aquests agents a favor del civisme és la principal conclusió sorgida tant des dels Consells de Districte com des de la Policia Local i de l'Ajuntament. Per això, faran més la funció d'agents cívics que no de policies repres-sius", explica Buenache, i afegeix: "volem generar confiança i complicitat als ciutadans, que els vagin coneixent i que se'ls acostin per qualsevol queixa o problema. I funcionarem en un sistema proactiu, de resoldre els problemes abans que ens els denunciïn".