15.2.12

Assemblea de veïns de la Balconada

L'Associació de Veïns de la Balconada de Manresa convoca per a dissabte a les 5 de la tarda, a l'escola Serra i Húnter, assemblea general en què es tractarà la proposta de reforma dels estatuts i el nou reglament de règim interior i es presentarà, per a la seva ratificació, l'informe de la gestió del Casal de la Gent Gran.

R7