19.2.12

Principals acords assolits a l’Assemblea General de La Balconada

El passat dissabte 18 de febrer varem celebrar l´ assemblea general ordinària amb una notable presencia de socis que van ser participatius i on varem votar temes importants per al nostre barri.


També varem tenir la presencia del regidor de Barris i Cultura Joan Calmet que es va posar a disposició dels assistents per respondre a les inquietuds dels veïns. Ens va parlar de les dificultats econòmiques per les que passa l’ajuntament i que impediran afrontar projectes importants però es va responsabilitzar de les actuacions urgents o de menys cost que si es puguin executar. Va posar d’exemple algunes que s’han fet com arranjaments, pas de peatons nous i d’un escenari fix a la Pista Poliesportiva.


Com es reglamentari es va votar l’acta anterior, la memòria de l’any i es van explicar i votar els comptes.


També es va proposar i aprovar una puja –necessària- de la quota anual que estudiaria la Junta per el proper any 2013. Aquesta no seria superior a 5 € anuals.


La tresorera també va comentar exemples d’actuacions destinades a rebaixar despasses com canvi de companyia d’assegurances, canvi d’entitats bancària per pagar menys comissions, etc


El president va posar a votació el redactat d’un Reglament de Regim Interior i de les modificacions als Estatuts. Aixó era un imperatiu legal i una necessitat ja que no existia el Reglament peró els estatuts anteriors en feien esment i existia un vuit legal. Com que tota modificació dels estatuts ha de passar per l’assemblea es van aprovar peró donen 60 dies de marge per esmenes, passats els quals la Junta ja podrà presentar-los a la Generalitat.


També el president va demanar la ratificació per part de l’Assemblea del Conveni entre l´AVV i l’entitat que gestiona el Casal de la Gent Gran, presidida per Juliana Casero. Es va ratificar i el president va demanar a la Juliana que en parles de les properes activitats del Casal aprofitant la presencia dels socis.


El Vicepresident Lluis Roca va parlar de l’àrea de Participació, de lo fet i del que esta projectat. També va explicar en que consisteix el projecte de Passeig Perimetral del barri, ja presentat a l’ajuntament i que consisteix en que tot el perímetre del barri sigui un passeig peatonal, per gaudir del passeig a peu o en bicicleta i que sigui un espai endreçat per l’ús dels veïns i manresans que ho vulguin.


En responsable d’urbanisme i Seguretat, el Mariano Jimenéz va explicar les accions i reivindicacions de la Junta, les reunions amb les autoritats etc en el tema urbanístic i de seguretat

.

El Mariano va comentar que els propietaris del Pàrking del Hospital de Sant Joan de Déu finalment no ens han proposar cap preu especial per els veïns com els hi havíem demanat després de moltes gestions i que només ens ofereixen una tarifa nocturna.


El president va comentar referint-se especialment al regidor present que un cop esgotada aquesta possibilitat havíem de parlar d’altres solucions a la manca d’aparcament que tenim al barri per estar tan aprop del Hospital.


El Mariano també va explicar el projecte de fer actuacions concretes de petits arranjament i manteniment a càrrec de persones que fan prestació social i de voluntaris del barri que estiguin en atur. El material el posaria l Ajuntament.


El president va explicar que en aquest segon any de mandat de la Junta volem fomentar reunions periòdiques amb les entitats del barri per saver la seva opinió i per que es facin presents en les decisions de temes importants, per fer projectes en comú, ajudar-nos mútuament, compartir locals etc.


Aquesta oferta de dialec no pretén substituir o solapar el projecte del PDC i respecta totalment l´independencia de cada una de les entitats. L´AVV espera una resposta positiva d’aquesta crida a les entitats del barri per que creu que La Balconada la formem totes les entitats, ens necessitem i entre tots aconseguirem mes coses i mes millores.


En la part final es va fer la votació per la possibilitat de tenir una Fira-Mercat al barri. Es van explicar les gestions realitzades amb una empresa que les promou i gestiona i amb la regidoria de Mercats de l’Ajuntament.


Aquesta proposta va ser aprovada por unanimitat. L´Assemblea va decidir que fos els diumenges al mati, al pàrking del davant del bloc 1 al 6, sota el camp de futbol. A tots ens va semblar el lloc mes adient i que respecte les normatives de seguretat.


Es va informar de l’incorpoció a la Junta de varies persones i en aquest punt va finalitzar l’Assemblea.