18.2.11

Nova Junta de la AAVV de la Balconada

El dissabte dia 19 de febrer en l'Assemblea General de Socis s'ha constituït una nova junta.

En principi i a l'espera de noves incorporacions la Nova Junta esta formada per les següents persones:

President: Joan Baeza
Vicepresident. Urbanisme i Seguretat: Mariano Jimenez
Secretària. Cultura i comunicació: Maria Jesús Culebras
Tresorera: Roser Vilaresau
Aréa de festes i activitats: Lluis Roca
Casal de la Gent Gran: Cande Muñóz
Esports: José Ledesma
Enterraments: Juan Moreno
Vocales: Josér Maria Garcia. Juan José Pires. Javier Aguilar. Sebastian Armario. Lluis Val.

La nova junta agraeix la dedicació de la junta sortint i els demana la seva col·laboració per al traspàs de temes pendents i disponibilitat per a informacions i requeriments en futures gestions, ja que valorem la seva experiència.

El nou equip vol conservar i potenciar el que s'ha fet bé fins ara, millorar el millorable i proposar noves idees.

Ens comprometem:

- a treballar per la Balconada
- a escoltar als veïns i ser els seus interlocutors enfront de les institucions
- a potenciar que els veïns siguin informats del que es fa, del que s'aconsegueix o del que no s'ha aconseguit
- a fomentar diferents formes de participar en benefici del barri a través de diferents tipus de voluntariats; per comissions, esdeveniments o campanyes
- a procurar un servei d'atenció al soci

Però tota aquests objectius no es podran dur a terme si la nova junta no compta amb el suport de tot el barri, tant per canalitzar els problemes com per reivindicar-los.

Sense una bona aficiació de socis i sense una bona capacitat sw mobilització de cap manera una junta pot aconseguir tot el que necessita el nostre barri.

Aixins doncs quedem a la vostra disposició per fer-nos arribar els problemes, suggeriments i la vostra disponibildiad personal vers el barri.

I al mateix temps nosalters com a Junta ens comprometem a dedicar-nos plenament a la millora del barri en tots els aspectes.

El nostre barri és també la nostra casa, és un espai compartit on convivim; si ho millorem millorem la nostra qualitat de vida i la de la nostra família, si deixem que el barri es degradi perdem tots.

Joan Baeza
President de la *AAVV de la Balconada
joanbaeza@gmail.com